Pożyczki z Funduszy Unii Europejskiej

🎯 Dostępny nabór na pożyczki dofinansowane z Funduszy Unii Europejskiej.
✅Pożyczka skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego, wpisanych do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS przed 01.01.2020 r., zmagających się ze skutkami wywołanymi epidemią COVID-19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw, zmianą struktury popytu i podaży, inflacją.
❗️Pożyczka musi zostać wykorzystana na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą m.in.:
✔️ koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US);
✔️ spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
✔️ zatowarowanie, półprodukty itp.;
✔️ bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu
⚠️ akceptowane zabezpieczenie: nieruchomości, środki trwałe, poręczyciel, weksel.
✅Maksymalna kwota: 500 000,00 zł.
✅Okres spłaty: 36 miesięcy dla pożyczek do 300 000,00 zł 60 miesięcy dla pożyczek powyżej 300 000,00 zł
✅Oprocentowanie: od 2,30% do 4,39 % Zapraszamy do kontaktu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *